Common Ground: wat, hoe en waarom?

bron: commonground.nl

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Daarom: Common Ground

Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven.

Samen organiseren

Common Ground heeft in korte tijd veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Inmiddels zijn er verschillende teams begonnen met het ontwikkelen van toepassingen volgens de principes van Common Ground.

Common Ground & vrijBRP

Op dit moment hebben wij voor het in lijn brengen van vrijBRP met de realisatie- en architectuurprincipes van Common Ground al de volgende stappen gezet.

Open source

VrijBRP is open source: onze broncode is beschikbaar via Github; Hierbij hebben wij de transitie gemaakt van een traditioneel licentiemodel naar een dienstenmodel voorondersteuning van de gebruikers van de software met support, hosting, advisering en doorontwikkeling.

Samen organiseren in de community

VrijBRP heeft een online community platform voor gebruikers.

Open integraties

VrijBRP werkt met open API standaarden voor het aansluiten van diensten en formulieren van derden;

Common gateway

VrijBRP beschikt over een open API gateway voor integraties met frontend en backend oplossingen van derden. Daarnaast biedt de API gateway alle flexibiliteit om de transitie van oude standaard en naar nieuwe standaarden (van StUF naar API’s) in een eigen tempo te realiseren en toekomstige standaarden eenvoudig toe te passen. De techniek is hiermee niet langer een beperking in de doorontwikkeling van dienstverlening.

Haven proof

VrijBRP is Haven compliant

Architectuurprincipes omarmd

VrijBRP is component gebaseerd volgens de lagen structuur van common ground;

Haal Centraal

VrijBRP is voorzien van Haal Centraal BRP API: eenmalig vastleggen, ophalen bij de bron. Dit wordt nu al operationeel bij o.a. Nijmegen, Zoetermeer, Sittard Geleen, Haarlem en Maastricht toegepast voor prefill in de verschillende e-diensten

Compliancy, security en privacy

VrijBRP is vertrouwd; privacy en security zijn integraal meegenomen in het ontwerp en worden geborgd door het werken volgens de ISO 27001 (Informatiebeveiliging) en ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) processen met een passende scope “Het ontwikkelen, verkopen, implementeren, hosten en beheren van webapplicaties”.