Integraties & koppelingen

Binnen- en buitengemeentelijke koppelingen zijn essentieel in elk  Basisregistratie Personen (BRP) platform. De BRP is het kloppend hart van de gemeentelijke informatie huishouding en de bron voor alle processen waarin de persoonsgegevens van alle inwoners van een gemeente zijn opgenomen.

Het belang van integraties

  1. Gegevensuitwisseling en -integriteit: Door koppelingen tussen verschillende gemeentelijke systemen (binnengemeentelijk) en met systemen van andere gemeenten of overheidsinstanties (buitengemeentelijk) kunnen gegevens efficiënt en accuraat worden uitgewisseld. Dit helpt bij het up-to-date houden van de BRP, waardoor de integriteit van de gegevens gewaarborgd blijft.

  2. Dienstverlening: Een goede koppeling maakt het mogelijk voor gemeenten om snel en correct te reageren op verzoeken van burgers. Bijvoorbeeld, als iemand verhuist van de ene naar de andere gemeente, zorgt de buitengemeentelijke koppeling ervoor dat de nieuwe woongegevens snel worden bijgewerkt in de BRP van de nieuwe gemeente.

  3. Rechtszekerheid: Door accurate en actuele gegevens in de BRP kan de gemeente de rechtszekerheid van haar burgers garanderen. Fouten in persoonsgegevens kunnen leiden tot problemen bij het verkrijgen van overheidsdiensten, zoals sociale zekerheid, gezondheidszorg, en onderwijs.

  4. Fraudepreventie: Goede koppelingen helpen bij het voorkomen van fraude. Bijvoorbeeld, door het delen van gegevens tussen gemeenten en andere instanties kunnen onregelmatigheden zoals dubbele inschrijvingen of identiteitsfraude sneller worden ontdekt en aangepakt.

  5. Beleidsontwikkeling en planning: Gemeenten gebruiken gegevens uit de BRP voor stedelijke planning en beleidsontwikkeling. Accurate gegevens, mede mogelijk gemaakt door efficiënte koppelingen, zijn essentieel voor het plannen van onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, en andere gemeentelijke diensten.

  6. Naleving van wet- en regelgeving: Koppelingen zorgen ervoor dat gemeenten voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving, die vaak vereisen dat gegevens accuraat en veilig worden beheerd en uitgewisseld.

Er zijn verschillende koppelingen en integraties binnen het platform

De BRP is aan alles “geknoopt”, want persoonsinformatie is nu eenmaal de basis voor bijna alle processen. Er zijn ook verschillende doelbindingen voor integraties, zoals data bij de bron bevragen, identiteitscontrole, betalen en afspraak maken, de LV en meer…

Binnen-gemeentelijke koppelingen

Informatie halen bij de bron, eenmalig registreren en meervoudig gebruiken. Zo maar wat kreten om te duiden dat een basisregistratie leidend is in het informatielandschap van een gemeente.

VrijBRP heeft uiteraard alle vereiste koppelingen in het platform beschikbaar, die volgens een koppelstandaarden vastgesteld zijn, zoals StUF BG 3.10, Zaak-document services, ZGW API, StUF FIN en Haal Centraal Personen.

vrijBRP API’s

Uniek aan vrijBRP is dat het platform echt open is. Dus naast het ondersteunen van landelijke en koppelstandaarden biedt het vrijBRP meerdere moderne API's om integraties te kunnen maken.

De vrijBRP community heeft dus eigen API’s waarmee de moderne koppelingen ook gemaakt kunnen worden. 

Hierdoor is het voor jou als gemeente mogelijk innovatie en automatisering toe te passen waar jij wenst en met welke partner jij wilt.

Landelijke kopellingen

De gemeentelijke BRP is ook de bron voor landelijke datasets, hiervoor zijn koppelstandaarden ontwikkeld zoals GBA-V, COVOG VOG, RD. Rijbewijzen, RAAS, TMV terugmelden, MijnOverheid.

Het vrijBRP platform heeft uiteraard al deze verplichte integraties beschikbaar. Implementatiepartner Procura beheert de kernkoppelingen op dit moment en borgt hiermee wetgevende wijzigingen.

Maar er is meer

Naast verplichte standaard koppelingen en innovatieve API's zijn er ook integraties mogelijk die het BRP compleet maken.

Denk hierbij aan integraties voor documentcreatie, kennisbanken als SDU Vind of Handboek Amsterdam, betalen, klantgeleiding, persoonsindentificatie en slimme e-diensten.

Wil je meer weten over de integraties met vrijBRP?

Jeroen Brakel is als business development manager een van de experts op het gebied van integraties. Neem contact op met Jeroen en hij helpt je graag verder.

Foto Jeroen