Regie op gegevens

Burgers en bedrijven hebben steeds meer de behoefte aan regie op de gegevens. Wat inhoudt dat men zelf de eigen (persoons) gegevens beheert, organiseert en deelt met organisaties buiten de overheid, bijvoorbeeld een zorgverlener.

Dankzij deze regie op gegevens wordt de dienstverlening beter, sneller en persoonlijker. Tenslotte verwerken overheidsorganisaties persoonsgegevens van burgers en ondernemers om de juiste en betrouwbare dienstverlening te kunnen leveren.

Smiling Black woman sitting at table with laptop in cafe

Regie op gegevens

‘Regie op gegevens’ is een programma van de Rijksoverheid, waarbij diverse activiteiten worden of al zijn uitgevoerd. Te denken valt aan generieke kaders voor het delen van gegevens, o.a. ten aanzien van privacybescherming, beveiliging, standaardisatie en bekostiging. De wet- en regelgeving BRP voorziet hier al in.

Recht op inzage

De ingeschrevene in de BRP heeft het recht in te zien welke gegevens door wie, wanneer zijn geraadpleegd dan wel verstrekt en voor welk doel. De voorgeschreven protocollering in de BRP vormt de basis voor het houden van aantekening van een verstrekking. Deze gegevens worden 20 jaar bewaard (vanaf 6 januari 2014). Een recht wat invulling geeft aan het recht op privacy.

MijnOverheid

MijnOverheid biedt de mogelijkheid berichten van overheidsinstanties te lezen in de zogeheten ‘Berichtenbox’. Een persoonlijke digitale brievenbus voor post van de overheid. Denk aan belastingaangifte of kinderbijslag bijvoorbeeld. Tevens biedt MijnOverheid de mogelijkheid op één plek de persoonlijke gegevens en informatie te vinden. Denk aan de inschrijving bij de gemeente of over het inkomen bijvoorbeeld.

www.wiegebruiktmijngegevens.nl

De gegevens die de Nederlandse overheid bijhoudt van alle inwoners van Nederland worden gebruikt voor het nemen van besluiten, zoals het verstrekken van een paspoort. Deze gegevens worden binnen de overheid uitgewisseld, om te voorkomen dat een ingeschrevene in de BRP telkens opnieuw deze gegevens moet verstrekken. Eenmalige registratie voor meermalig gebruik! Via deze URL kan een inwoner inzien wie welke gegevens over die betrokkene heeft.  

MijnOmgeving

De MijnOmgeving is te vergelijken met MijnOverheid, alleen dan op lokaal niveau. Dit instrument wordt door een gemeente gebruikt om een ingeschrevene te informeren over lopende zaken. Maar de ingeschrevene kan via dit kanaal ook verzoeken indienen. Het gaat dan om verzoeken die digitaal via een eDienst aangevraagd kunnen worden. Denk aan een wijziging van het naamgebruik of het stellen van een verstrekkingsbeperking (geheimhouding) op een persoonslijst bijvoorbeeld.

Verstrekkingsbeperking stellen op de PL (geheimhouding)

Een ingeschrevene is in staat gesteld verstrekkingsbeperking op de persoonslijst te laten stellen. De zogeheten geheimhouding op de persoonslijst. Denk aan het hoofddoel van de BRP; gegevensverstrekking. Dit recht op geheimhouding biedt de mogelijkheid in bepaalde gevallen geen gegevens te verstrekken. Omdat de verstrekking van gegevens dus niet in alle gevallen kan worden tegengegaan, kan feitelijk niet worden gesproken van ‘geheimhouding’, maar van ‘verstrekkingsbeperking’. De gemeente is verplicht minimaal 1x per jaar het recht op geheimhouding te publiceren via één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Laatstgenoemde wordt veelal ingevuld door informatieverstrekking via de gemeentelijke website.

De vrijBRP community

Open source, community, eDienst, software…
Duizelen deze termen in jouw hoofd en denk jij dus nu dat de vrijBRP een feestje is voor techneuten? Dan heb jij dit mis!

De community is voor iedereen; beleidsbepalers, BRP specialisten, visionairs, innovatie guru’s, UX experts, developers.

Eigenlijk voor iedereen die Burgenzaken slimmer, beter en goedkoper wilt maken. Zo draag jij dus ook bij aan onze maatschappij!

Mike de Ruiter
Eén van de initiatiefnemers van vrijBRP

Mike de Ruiter vrijBRP