Alles over vrijBRP

VrijBRP is niet zomaar een softwareplatform;
het is de toekomst van burgerzaken in Nederland.
Ontdek hoe wij gemeenten helpen om efficiënter, transparanter en innovatiever te werken.

Implementatie-partners van vrijBRP

Compleet voor elke gemeente

VrijBRP is een totaal set aan software producten en componenten die samen het platform vrijBRP vormen. Met dit platform kan jouw gemeente het beheer uitvoeren voor de wet BRP en burgers van de best mogelijk dienstverlening binnen publiekszaken voorzien.

De geschiedenis van vrijBRP

VrijBRP is niet nieuw, maar wel een nieuwe naam en het platform is uitgebreid. VrijBRP gaat terug tot ver voor dat wij spraken over een BRP of zelfs een GBA.

1980
Start registratiesoftware vanuit Procura (inmiddels Shift2)
Start Procura Bevolkingsregister

Procura was de pionier die aan het einde van de jaren '70 en het begin van de jaren '80 inzag dat de verwerking van papieren gegevens voor gemeenten zou gaan transformeren naar digitale verwerking op computers. In deze periode begon Procura (inmiddels Shift2), naast het uitgeven van standaard gemeentedrukwerk, met de ontwikkeling van software voor gemeenten. Dit omvatte onder meer software voor het beheren van persoonsgegevens ten behoeve van het bevolkingsregister.

 

1989
Start GBA netwerk en het product Procura Burgerzaken
Als eerste aangesloten op het GBA netwerk

In 1989 was Procura (inmiddels Shift2) dan ook de eerste leverancier die haar software aangesloten heeft op de het toenmalige GBA netwerk. Wat in 1994 voor het in eerst in gebruik genomen werd en tot 2014 gehanteerd werd.

Fun fact: De eerste aangesloten gemeente was de gemeente "Wehl" (gemeentecode 0292), deze gemeente is per 1 januari 2015 na een herindeling opgegaan in de gemeente Doetinchem.

 

1994
GBA in productie
Tweede generatie ProBEV

De daadwerkelijk start van de GBA is een feit. Het product Procura Bevolkingsregister komt uit in de tweede grote versie.

2010
Het product ProWeb wordt gelanceerd
ProWeb 1.0

De eerste versie van de Procura Burgerzaken Webapplicatie gaat live.

 

 

2014
6 januari, start BRP wetgeving
Procura Burgerzaken is BRP proof

Het product Procura Burgerzaken is gereed in de vierde generatie en is klaar voor de nieuwe BRP wetgeving.

2021
21 februari, vrijBRP lancering
Procura Burgerzaken wordt vrijBRP en is vanaf nu open source software

Procura (inmiddels Shift2) lanceert vrijBRP en geeft het gebruik en de broncode van Procura Burgerzaken vrij. VrijBRP is geboren en vanaf nu beschikbaar als compleet open source platform voor gemeenten.

De bestaande Procura (inmiddels Shift2) klanten gaan over vrijBRP; Maastricht, Zoetermeer, Haarlem, Sittard-Geleen, Zandvoort, West Maas en Waal, Vlaardingen en Noordenveld.

2021, mei
Gemeente Nijmegen kiest voor vrijBRP
Gemeente Nijmegen sluit aan

Gemeente Nijmegen kiest als eerste nieuwe gemeente voor het nieuwe vrijBRP platform in deze opzet. Compleet met cloudhosting, ediensten, rapportage mogelijkheden, API's, moderne integraties en de kerncomponenten balieapplicaties en backoffice beheer. 

2023, december
Gemeente Heerenveen kiest voor vrijBRP
Gemeente Heerenveen kiest voor vrijBRP
Drone view of Heidemeer in the city Heerenveen surrounded by a river and greenery in the Netherlands

Ook gemeente Heerenveen kiest voor vrijBRP in de complete opzet, vergelijkbaar met Nijmegen.

2024, januari
Gemeente Hoeksche Waard kiest voor vrijBRP
Gemeente Hoeksche Waard kiest voor vrijBRP
Hoeksche waard

Gemeente Hoeksche Waard kiest voor vrijBRP in de complete opzet.

2024, juni
Procura wordt Shift2
Initiatiefnemer Procura gaat door als Shift2

Procura en SIMgroep gaan samen door als Shift2. Beide organisaties trokken in de vrijBRP community nadrukkelijk met elkaar op en doordat zij samen binnen de Conxillium groep vallen was het een logische keuze om samen door te gaan. Shift2 zal als initiatiefnemer van vrijBRP de taak voortzetten als initiatiefnemer en trekker van de vrijBRP community.

Nu en in de Toekomst

Over deze looptijd van digitalisering is er ook een nieuwe realiteit ontstaan tussen markt en overheid.

Namelijk de samenwerking tussen gemeenten en IT-leveranciers. In deze ruim 30 jaar is er ogenschijnlijk een situatie ontstaan die in de toekomst verandert moet worden. Vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken en in uitvoering door VNG Realisatie zijn in 2020 de Common Ground architectuupprincipes gelanceerd.

Met deze principes is het de bedoeling dat Nederlandse gemeenten duurzamer kunnen innoveren op IT gebied en de afhankelijkheid van IT-leveranciers minder groot worden. 

attractive asian girl using virtual reality headset on street in evening, city of future concept

Waar staat vrijBRP nu?

Stand van zaken

Op 21 februari 2021 heeft Procura besloten om het gebruik en de broncode van vrijBRP vrij te geven aan gemeenten. Dat betekent dat het beheer van de BRP met vrijBRP nu op een transparante en vrije manier kan plaatsvinden, onder andere omdat de licentievorm (EUPL 1.2) van vrijBRP nu dit toe laat.

Procura heeft dit besluit genomen, omdat het tijd is dat markt en overheid nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen en de IT-uitgaven van de overheid maatschappelijk verantwoordelijker kan plaats vinden.

Dus niet alleen de overheid moet het Europees-/ Rijksbeleid omarmen ook leveranciers moeten dit doen.

Op dit moment  maken elf gemeenten gebruik van vrijBRP; namelijk Haarlem, Zandvoort, Maastricht, Zoetermeer, Sittard-Geleen, Vlaardingen, Noordenveld, West Maas en Waal, Nijmegen, Heerenveen en Hoeksche Waard.

De ambitie van vrijBRP is in de komende jaren de vrijBRP te laten groeien, samen met gemeenten en marktpartijen verder te bouwen aan het beste Burgerzaken platform van Nederland. En dit tegen maatschappelijk verantwoordde kosten voor de overheid.

Uitbreiding van het platform

Sinds de start van de open source strategie van vrijBRP tot nu (medio 2023) is vrijBRP gegroeid, mede omdat de markt hier om vraagt.

Waar Procura Burgerzaken tot 2021 bestond uit enkel de beheerssoftware voor de BRP is in de transitie naar vrijBRP gegroeid tot een volwaardig BRP platform met eDiensten, een MijnGemeente omgeving, een uitgebreide rapportage module INZICHT en een integratie component in de Common Gateway.

Maar, wat is vrijBRP nu precies?

Wij kunnen ons voorstellen dat vrijBRP als merk en als software platform een dubbele lading voor jou heeft. Daarom hebben we aparte pagina gewijd aan dit onderwerp. Op deze pagina vind je alle informatie over de software componenten en de samenhang.