Controles

In het kloppende hart van Nederlandse gemeenten ligt de Basisregistratie Personen (BRP), een essentieel instrument dat de persoonsgegevens van zowel inwoners als niet-ingezetenen beheert. Onder de verantwoordelijkheid van de Minister of het college van Burgemeester en Wethouders wordt de BRP gebruikt om gegevens te verstrekken voor (semi-)publiekrechtelijke taken. 

Deze gegevens zijn cruciaal en dienen onomstotelijk correct te zijn, aangezien ze verplicht moeten worden betrokken bij uitvoerende instanties. VrijBRP biedt ondersteuning bij het actueel houden, muteren en corrigeren van persoonsgegevens in de BRP. 

Two receptionists working at the front desk of a physiotherapy health center

Bestandscontrolemodule (BCM)

VrijBRP voorziet ook in de zogeheten BCM-controle. Wanneer een ingezetene van een gemeente verhuist, wordt dit op de persoonslijst van die inwoner geactualiseerd. Maar ook een naamswijziging of een huwelijk zijn opgenomen op de persoonslijst van inwoners.

Dit instrument wordt door de RvIG gebruikt om maandelijks de persoonslijsten in de BRP te controleren op:

  • Structuur PL; 
  • Ingevulde toegestane waarden;
  • Inhoud dat voldoet aan voorschriften van het LO.


De applicatie biedt de gebruiker de mogelijkheid deze BCM-controle uit te voeren op elke willekeurige PL op elk willekeurig moment.

(Semi)- automatische controles

De burgerzakenapplicatie vrijBRP voorziet daarnaast ook in (semi-) automatische controles. Denk daarbij aan het automatisch verwerken van digitaal aangevraagde diensten en/of producten in de applicatie. Bijvoorbeeld naamgebruik, binnenverhuizing en geheimhouding.

Dit houdt in dat deze zaaktypes zonder tussenkomst van een medewerk(st)er na het indienen van het verzoek via een eDienst, verwerkt worden in de BRP. De hieraan gekoppelde controles worden door de vrijBRP-applicatie uitgevoerd.

De vrijBRP community

Open source, community, eDienst, software…
Duizelen deze termen in jouw hoofd en denk jij dus nu dat de vrijBRP een feestje is voor techneuten? Dan heb jij dit mis!

De community is voor iedereen; beleidsbepalers, BRP specialisten, visionairs, innovatie guru’s, UX experts, developers.

Eigenlijk voor iedereen die Burgenzaken slimmer, beter en goedkoper wilt maken. Zo draag jij dus ook bij aan onze maatschappij!