Authenticaties en integraties

De BRP is de kern van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het is daarom essentieel om integraties en authenticaties in het vrijBRP platform te hebben, die veilig, betrouwbaar en modern zijn.

Binnen het vrijBRP platform kenmerken verschillende authenticatie en integratie componenten:

 • Authenticatie van inwoners en ondernemers.
 • Authenticatie en usermanagement van gemeentelijke gebruikers.
 • Binnengemeentelijke integraties.
 • Buitengemeentelijke integraties

Authenticatie mogelijkheden

Voor inwoners en ondernemers

Inwoners hebben verschillende contactmomenten in het burgerzakenproces. Binnen het platform worden momenteel de volgende digitale authenticatie* mogelijkheden ingezet:

 • DigiD
 • eIDAS
 • eHerkenning

Voor fysieke identiteitscontrole aan de balie hebben wij een specifieke uitbreidingspagina beschreven.

* Uitgangspunt van deze authenticatie beschrijving betreft de digitale diensten die getoetst en gecontroleerd zijn op het vrijBRP platform. Het is mogelijk dat anderen ook op andere manieren een integratie gemaakt hebben. Deze hebben wij niet beschreven.

Voor gebruikers van de gemeente

Het inzien en verwerken van persoonsgegevens moet natuurlijk veilig en volgens alle protocollen gaan. Single Sign On en User Management zijn daarom essentieel processen en procedures die om het vrijBRP platform goed ingeregeld moeten zijn.

Wij adviseren daarom dan ook om de usermanagement systemen van de gemeenten te koppelen aan het vrijBRP platform. In de praktijk zien we wij dat met name de integratie met Microsoft Azure AD ingezet wordt voor deze toepassing. Deze maakt niet alleen mogelijk dat gebruikers met de juiste rechten vanaf één plek te organiseren is. Maar ook dat rechtengroepen beheert kunnen worden. Dit houdt weer in dat gebruikers en groepen in vrijBRP altijd actueel zijn en automatisch enkel de juiste rechten hebben op het platform.

Mocht jij een ander usermanagementsysteem, dan MS Azure AD willen koppelen? Neem dan contact met ons op.

Protocollering in vrijBRP

Vereist en gewenst is de juiste protocollering, oftewel de logging van welke systeemgebruiker of mens raadplegen en bewerken persoonsgege vens. Uiteraard is dit in vrijBRP gewaarborgd.

#weereenzorgminder #gewoonbeschikbaar #altijdveilig

Integraties in en om het platform

Cruciaal voor een BRP platform zijn de integraties die mogelijk zijn.

Binnen gemeentelijk

Binnen gemeentelijke integratie, oftewel hoe zorgen we binnen het vrijBRP platform voor eenmalig registreren en meervoudig gebruiken van informatie?

Helpt een lijst aan integraties? Hier komen ze:

 • Gegevensmakelaar/datadistributie (StUFBG0310)
 • Zaaksysteem (ZakenDMS)
 • BRP-berichtendienst (berichtenverkeer)
 • stuurGBAbericht (BCM-controle)
 • Kassasoftware
 • SMS-service
 • Request-inbox
 • Printservice
 • RAAS
 • BAG-LV
 • Kennisbank (SDU)
 • E-mail
 • StUF ZKN / ZDS 1.1 voor zaakststatussen toevoegen documenten

In ontwikkeling:

 • Document/gezichtsscan (Oribi)
 • Berichten/chat (Keesey)
 • Digitale ondertekening (klant en ambtenaar) (Zynyo)
 • Identiteitscontrole (Securtech)

Buiten gemeentelijk

 • BRP-V
 • BV-BSN 
 • RDW (CRB)
 • COVOG
 • Basisregister Reisdocumenten
 • RPS (Register Paspoort Signaleringen)
 • Berichtenbox MijnOverheid abonnee-bevraging
 • RAAS
 • Kennisbanken (SDU Vind en Handboek Amsterdam)

Systeem of uitbreiding integraties

Uniek aan vrijBRP is dat het platform echt open is. Het integreren of het bouwen op het platform is dus mogelijk.

Het vrijBRP platform kent daarom meerdere API's. Deze API's zijn volgens de standaarden waar het kan, zoals HAAL-Centraal of specifiek waar het moet.

Beschikbare API's:

Vragen over integraties?

Heb je een vraag over integraties? Of wil je een integratie maken? Neem contact met ons op.

red, orange, yellow cubes, and API letters Or application programming interface