Eerste inschrijving

Het inschrijven van een nieuwe burger in de gemeente is een belangrijke administratieve taak. VrijBRP zorgt ervoor dat zowel de administratieve kant voor de burger als de afhandeling door de ambtenaar soepel en efficiënt verloopt.

Portrait of Muslim asian woman in hijab using laptop at home.

Het belang van eerste inschrijving

Wat is een eerste inschrijving of herinschrijving?

Een eerste inschrijving vindt plaats wanneer iemand nooit eerder in de BRP of de voormalige GBA is geregistreerd. Herinschrijving is van toepassing wanneer iemand eerder in de BRP of GBA was geregistreerd, maar na een periode in het buitenland weer terugkeert naar Nederland.

Het belang van fysieke verschijning

Het is essentieel om te weten dat de wet- en regelgeving vereist dat de aangever persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis verschijnt. Hoewel het verzoek digitaal kan worden ingediend, moet de verzoeker een afspraak maken om persoonlijk aan de balie te verschijnen. Dit proces verkort de tijd aan de balie aanzienlijk, aangezien veel gegevens en documenten al digitaal zijn verstrekt.

Hoe vrijBRP het proces stroomlijnt voor de aanvrager

Het proces van eerste inschrijving en herinschrijving in vrijBRP is vergelijkbaar met dat van een binnen- of intergemeentelijke verhuizing.

Inloggen

De inwoner logt in via de gemeentewebsite en vult het digitale formulier in. Omdat de verzoeker nog niet in de BRP van de gemeente staat ingeschreven, is inloggen via MijnGemeente van vrijBRP niet mogelijk.

Indienen van het verzoek

De inwoner dient het verzoek in en geeft aan of er gerelateerden zijn die ook verhuizen.

Verificatie van identiteit

De identiteit van de inwoner wordt geverifieerd en de huidige persoonlijke gegevens worden getoond.

Adreswijziging Invoeren

De inwoner voert het nieuwe adres in en geeft aan of er gerelateerden meeverhuizen.

Overzicht van de aanvraag

Er vinden diverse automatische controles plaats, waaronder adresverificatie en risicoanalyse.

Voltooide verhuizing

Zodra de verhuizing is verwerkt, ontvangt de inwoner een bevestiging.

Afhandeling eerste inschrijving door de ambtenaar

Na ontvangst van de aanvraag in het vrijBRP-systeem controleert de ambtenaar de identiteit en gegevens van de aanvrager, gevolgd door een fysieke verificatie bij het gemeentehuis. Na succesvolle afronding ontvangt de aanvrager een bevestiging van zijn inschrijving in de BRP.

Ontvangst van de aanvraag

Zodra de aanvraag voor de eerste inschrijving of herinschrijving is ingediend, ontvangt de ambtenaar een melding in het vrijBRP-systeem.

Verificatie van identiteit

De ambtenaar controleert de door de aanvrager geüploade documenten en verifieert de authenticiteit ervan.

Controle van gegevens

De ambtenaar controleert de ingevoerde gegevens van de aanvrager met de bestaande gegevens in het systeem (indien van toepassing) en met de verstrekte documenten.

Communicatie met de aanvrager

Indien er aanvullende informatie of documenten nodig zijn, neemt de ambtenaar contact op met de aanvrager via het opgegeven contactmiddel.

Verwerking van de aanvraag

Na verificatie en goedkeuring van alle gegevens en documenten, verwerkt de ambtenaar de aanvraag in het vrijBRP-systeem.

Statusupdate

De status van de aanvraag wordt bijgewerkt in het systeem en de aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld via zijn/haar persoonlijke omgeving in MijnGemeente.

Afspraakbevestiging

De ambtenaar bevestigt de geplande afspraak met de aanvrager voor het fysieke bezoek aan de balie van het gemeentehuis.

Fysieke verificatie:

Tijdens de afspraak aan de balie wordt de identiteit van de aanvrager fysiek geverifieerd en worden eventuele aanvullende documenten gecontroleerd.

Afsluiting van de aanvraag

Na het succesvol afronden van alle stappen, wordt de aanvraag als voltooid gemarkeerd in het systeem en wordt de aanvrager officieel ingeschreven in de BRP.

Communicatie

De aanvrager ontvangt een bevestigingsmail of -brief met details over zijn/haar inschrijving en eventuele vervolgstappen.

Ervaar het zelf

Wil je zien hoe vrijBRP het proces van eerste inschrijving kan stroomlijnen voor zowel de inwoner als de ambtenaar van de gemeente? Neem contact met ons op en wij laten het jou zien in een vrijblijvende demo! 

Foto Jaleesa