Huwelijks- en Partnerschapsregistratie met VrijBRP

Het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een bijzondere gebeurtenis. VrijBRP zorgt ervoor dat zowel de administratieve kant voor de partners als de afhandeling door de ambtenaar soepel en efficiënt verloopt.

Wat is een Huwelijk of Geregistreerd Partnerschap? 

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een wettelijke verbintenis tussen twee personen. Voordat een huwelijk of partnerschap kan worden voltrokken, moet er een wettelijke melding worden gedaan. Deze melding geeft aan dat de partners het voornemen hebben om een verbintenis aan te gaan.

Het Proces in VrijBRP voor partners 

Het proces van het melden van een voorgenomen huwelijk of partnerschap in VrijBRP is als volgt:

 1. Inloggen: Na het inloggen via MijnGemeente krijgt u een informatiescherm te zien. Hier wordt u geïnformeerd over het inloggen met DigiD en het verdere proces.

 2. Indienen Verzoek: U dient een melding in bij uw woongemeente. Hiermee geeft u aan het voornemen te hebben een huwelijk of partnerschap aan te gaan.

 3. Verificatie en Gegevensbevestiging: Uw identiteit wordt geverifieerd en de huidige persoonlijke gegevens worden getoond.

 4. Melding Invoeren: U vult diverse gegevens in, zoals nationaliteit, contactgegevens, en informatie over eerdere verbintenissen. U kiest ook het type ceremonie, de datum, tijd, locatie, en of u een eigen trouwambtenaar wilt of een van de gemeente.

 5. Overzicht van de Melding: U krijgt een samenvatting van uw melding te zien. Na bevestiging wordt u doorgestuurd naar een betaalpagina.

 6. Automatische Checks en Tracking: Er vinden diverse automatische controles plaats, waaronder verificatie van de ingevoerde gegevens.

 7. Voltooide Melding en Vervolg: Na het voltooien van het eFormulier wordt uw melding vastgelegd als een nieuwe zaak in vrijBRP. De verdere afhandeling in vrijBRP werkt op dezelfde wijze als het verwerken van een melding via de balie.

 

Afhandelproces door de Ambtenaar van de Gemeente

 1. Ontvangst van het Verzoek: De ambtenaar ontvangt het verzoek als een nieuwe zaak in VrijBRP met de status ‘incompleet’.
 2. Openen en Controleren: De ambtenaar opent de zaak en controleert het verzoek op volledigheid en juistheid.
 3. Verdere Afhandeling: De ambtenaar volgt de stappen in VrijBRP, zoals het controleren van de gegevens van beide partners, de gekozen datum, tijd, locatie, en trouwambtenaar.
 4. Afdrukken en Registratie: De ambtenaar drukt de huwelijksakte en eventuele andere documenten af. Vervolgens wordt het huwelijk of partnerschap geregistreerd in de BRP.
 5. Afsluiting: De zaak wordt afgesloten in VrijBRP en de partners ontvangen een bevestiging van de registratie.

Ervaar het Zelf 

Wilt u zien hoe VrijBRP het proces van huwelijk of geregistreerd partnerschap kan stroomlijnen? Neem contact met ons op voor een demo.