Overlijdensaangifte

Het melden van een overlijden is een gevoelige en belangrijke administratieve taak. VrijBRP zorgt ervoor dat dit proces voor zowel de nabestaanden als de ambtenaar respectvol, soepel en efficiënt verloopt.

Een overlijdensaangifte is een wettelijke melding die zo spoedig mogelijk na het overlijden van een persoon moet worden gedaan. Dit moet gebeuren in de gemeente waar de persoon is overleden.

Funeral, church and group carry coffin in service, death or sermon for burial with support. Friends

Overlijdensaangifte proces voor de burger

Het proces van overlijdensaangifte in VrijBRP is als volgt:

 1. Inloggen: Afhankelijk van wie de aangifte doet, logt u in via eHerkenning (begrafenisondernemer) of DigiD (inwoner) via MijnGemeente of de website van de gemeente.
 2. Indienen Aangifte van Overlijden: U dient een overlijdensaangifte in bij de gemeente waar de persoon is overleden.
 3. Verificatie en Gegevensbevestiging: Uw identiteit wordt geverifieerd en de relevante persoonlijke gegevens worden getoond.
 4. Aangifte Overlijden Invoeren: U vult de benodigde gegevens in, zoals de gegevens van de overledene, plaats en datum van overlijden, en eventuele andere relevante informatie.
 5. Overzicht van de Aangifte: U krijgt een samenvatting van uw aangifte te zien. Na bevestiging wordt de aangifte verzonden naar VrijBRP.
 6. Automatische Checks en Tracking: Er vinden diverse automatische controles plaats, waaronder verificatie van de ingevoerde gegevens.

Afhandelproces door de ambtenaar

 1. Ontvangst van de Aangifte: De ambtenaar ontvangt de aangifte als een nieuwe zaak in VrijBRP met de status ‘incompleet’.
 2. Openen en Controleren: De ambtenaar opent de zaak en controleert de aangifte op volledigheid en juistheid.
 3. Verdere Afhandeling: De ambtenaar volgt de stappen in VrijBRP, zoals het invullen van gegevens van de aangever, de overledene, en eventuele andere relevante details.
 4. Afdrukken en Registratie: De ambtenaar drukt de overlijdensakte en eventuele andere documenten af. Vervolgens wordt het overlijden geregistreerd in de BRP.
 5. Afsluiting: De zaak wordt afgesloten in VrijBRP en de nabestaanden ontvangen een bevestiging van de registratie.

Demonstratie?

Wil je zien hoe vrijBRP het proces van overlijdensaangifte kan stroomlijnen voor zowel de nabestaanden, begrafenisondernemer als de ambtenaar. Vraag dan een demo aan.