Rijbewijzen

Een belangrijk en noodzakelijk document voor velen. Het is mogelijk om een rijbewijs digitaal aan te vragen bij de RDW, wanneer het gaat over een verlenging of categorie-uitbreiding. De aanvrager moet dan nog wel het rijbewijs bij de gemeente ophalen en het eventuele oude rijbewijs inleveren. VrijBRP biedt de optie om rijbewijsaanvragen te verwerken. Met het zaaktype Rijbewijs is het mogelijk om een rijbewijs aan te vragen en uit te reiken.

Vrolijk meisje bij auto omdat ze haar rijbewijs heeft gewonnen

Hoe werkt zaaktype Rijbewijs?

Logischerwijs is dit zaaktype gekoppeld met de RDW, waardoor de gebruiker altijd alle gegevens direct uit de juiste bron haalt.

De gebruiker kan met dit zaaktype ook meteen aangeven of het oude rijbewijs is of moet worden ingenomen en zelfs dat het vermist is. Afhankelijk van de geldigheid van het rijbewijs bij een verlenging, wordt het oude rijbewijs bij aanvraag meteen ingenomen wanneer het al is verlopen.

Functiescheiding mogelijk

VrijBRP biedt de mogelijkheid ook om de zogeheten functiescheiding toe te passen. Wat inhoudt dat er op basis van het Reglement Rijbewijzen een scheiding bestaat tussen aanvraag, beheer en uitreiking van een rijbewijs.

Via vrijBRP INZICHT! wordt met een rapportage inzicht verschaft in het al dan niet goed toepassen van die functiescheiding. Een mooi instrument voor beleid en management om hierop te kunnen sturen, mede in het licht van ondermijning.

Nieuwsgierig?

Wil je zien hoe vrijBRP het proces bij het aanvragen van een rijbewijs ondersteund? Neem contact met ons op en wij laten het jou zien in een vrijblijvende demo!  

Two receptionists working at the front desk of a physiotherapy health center