Identiteitscontrole

In samenwerking met ORIBI ID-Solutions maken we het mogelijk om identiteitscontrole zo efficiënt mogelijk te regelen via vrijBRP. Door de technologie van ORIBI ID-Solutions te integreren in de vrijBRP-oplossing, is de identiteit nauwkeurig vastgesteld en kunnen de gegevens direct worden overgenomen. Hierdoor wordt het interne proces vereenvoudigd, wat bijdraagt aan een snellere dienstverlening aan inwoners en ondernemers. 

Oribi ID-solutions

ORIBI ID-Solutions is het eerste bedrijf dat het verwerken van een identiteit heeft vertaald naar het optimaliseren van bedrijfsprocessen. In onze optiek is het controleren van een identiteit geen doel op zich, maar een middel om een belangrijk doel te bereiken. Een identiteit wordt namelijk geverifieerd met een reden. Deze reden kan zeer divers zijn, zoals het inschrijven van een burger, het verlenen van toegang en het uitlenen van personeel. ORIBI ID-Solutions zorgt altijd voor een passende oplossing: Het begint met een goed ID! 

Hoe werkt identiteitscontrole?

De medewerker controleert het identiteitsdocument op echt- en geldigheid. Vervolgens vindt er eventueel een gezichtsvergelijking plaats om vast te stellen dat de persoon voor de camera dezelfde is als de persoon op het bestaande identiteitsdocument. De resultaten worden direct overgenomen in vrijBRP, zodat de medewerker aan de balie direct de aanvraag verder kan afronden.  

Wil je meer weten over ORIBI ID-Solutions? Ga dan naar www.oribi.nl/nl/producten/id-burger