VrijBRP ondersteunt de transparantie van overheidsalgoritmes

In een tijd waarin digitale technologieën steeds meer geïntegreerd worden in de dienstverlening van de overheid, is transparantie rondom het gebruik van algoritmes essentieel. VrijBRP draagt vanaf nu ook actief bij aan het Algoritmeregister van de Overheid, een initiatief dat streeft naar meer openheid over de inzet van algoritmes binnen overheidsdiensten.

Het Algoritmeregister, te vinden op algoritmes.overheid.nl, is een platform waarop overheidsorganisaties informatie kunnen delen over de algoritmes die zij gebruiken. Dit initiatief, opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), bevordert de transparantie en het begrip van burgers over hoe besluitvorming binnen de overheid plaatsvindt.

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de transparantie en verantwoording in overheidsprocessen te bevorderen, heeft vrijBRP een document opgesteld in samenwerking met het Ministerie van BZK. Dit document, dat u hieronder kunt inzien, biedt inzicht in hoe vrijBRP algoritmes inzet binnen haar dienstverlening en hoe deze bijdragen aan efficiëntere en rechtvaardigere processen.

Door het opstellen van bovengenoemd document ondersteunen wij gemeenten zodat zij – als gebruiker van dit algoritme – via het algoritmeregister hun inwoners hierover kunnen informeren.

Met de deelname aan het Algoritmeregister benadrukt vrijBRP onze toewijding aan openheid en ethische verantwoordelijkheid in technologische ontwikkelingen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit initiatief niet alleen de transparantie verhoogt, maar ook het vertrouwen van het publiek in digitale overheidsdiensten versterkt.

Share This :